فرزانه حسینی

سمت : کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی : 2166

شماره مستقیم :  44749103

ایمیل :
معصومه ساداتی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : جامعه شناسی- مدیریت رسانه- مدیریت بازرگانی( مدیریت استراتژیک و تجارت الکترونیک)

شماره داخلی :2167

شماره مستقیم :

ایمیل :
مجتبی دلیر

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : مدیریت اجرایی - علوم اقتصادی

شماره داخلی :2168

شماره مستقیم :

ایمیل :
خانم فریدون

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :   MBA قدیم و مدیریت کسب و کار

شماره داخلی :2165

شماره مستقیم :

ایمیل :
زیبا حمزه لویی

سمت : مسئول دفاع و تصویب پایان نامه

شماره داخلی :2174

شماره مستقیم :
ایمیل :
هما بهنام

سمت : مسئول دفاع و تصویب پایان نامه

شماره داخلی :2175

شماره مستقیم :
ایمیل :
فاطمه عبداللهی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت بازرگانی(بازاریابی- مالی- بین الملل- کارآفرینی- بازرگانی داخلی)

شماره داخلی :2164

شماره مستقیم : 44704570

ایمیل :
بهاره محمدی نژاد
سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : رشته فناوری اطلاعات( سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و کار الکترونیکی)

شماره داخلی :2163

ایمیل :
ایلناز احمدیان

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت دولتی (  منابع انسانی / نیروی انسانی/ توسعه منابع انسانی- سیستم اطلاعاتی- مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی  و علوم سیاسی
شماره داخلی :2161
ایمیل :ahmadiyan@gharb.tpnu.ac.ir
طاهره نصرت انگیز

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت دولتی (مالی / تشکیلات و روش ها /تحول/ بودجه عمومی/ خط مشی گذاری/ طراحی سازمانهای دولتی)

شماره داخلی :2151

ایمیل :
خانم وند حاتمی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش/مدیریت منابع اطلاعاتی) -

شماره داخلی :2151

ایمیل :
                                                                                                                                                  
خانم مریم عسگری

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :کارآفرینی- حسابداری- حسابرسی- مدیریت امور شهری

شماره داخلی :2171

ایمیل :
                  
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما