قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی ( معارفی) در نیمسال اول 96-95 را با استاد : آقای دکتر لطفی زاد اخذ نموده اند:
قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی ( معارفی) در نیمسال اول 96-95 را با استاد : آقای دکتر لطفی زاد اخذ نموده اند:
آدرس محل برگزاری کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(1)–خانمها و آقایان(نیمسال اول 96- 95)
قابل توجه  کلیه دانشجویان کارشناسی  که دروس : تربیت بدنی و ورزش 1 را در نیمسال اول 96-95 اخذ نموده اند
آدرس کانال تلگرام دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
برگزاری کلاسهای مربیگری والیبال
امتحان میان ترم درس ((فارسی عمومی))
درخصوص گروهبندی کلاسهای(باشگاه ورزشی دانشگاه پیام نور شهرری) - (تربیت بدنی و ورزش1 آقایان و خانمها) - دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-نیمسال دوم 95-94
تاریخ امتحانات میان ترم خانم سامانی
کنسلی کلیه کلاس های استاد نقدی فردا شنبه مورخ 95/1/21
بيشتر